onsdag 8 februari 2012

Symbol

Det finns så många spännande symboler runt om i världen och genom tidsepokerna som har olika eller liknande symboler. Här kommer några som har betytt mycket för mig de sista åren.

Dubbelyxan-en grekisk symbol.
Det kan representera den nubiska kulturen men också de starka och självständiga amazonkvinnorna. Den har utvecklats idag till att representera homosexualitet och kvinnan dubbla och tvetydiga roll.

Fatimas hand-en symbol för islam. Profetens Mohameds dotter och islam fem grundpelare. Trosbekännelsen, bönen, fastan, allmosan och pilgrimsresan.

Livets nyckel-gammal antik symbol. De gamla gudarna gav faraonerna evigt liv. Symbolen för floden Nilen, den livsavgörande med floden och deltat. Symbolen för föreningen mellan manligt och kvinnligt. Senare blev det ett hemligt tecken för kristna och det sägs att ankh, som var livets nyckel på hiroglyfiska inspirerade korset, huvudsymbolen inom kristendomen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar